wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem projektu jest wytworzenie a następnie przetestowanie, modyfikacja w ponadnarodowym konsorcjum publiczno - prywatnym nowych narzędzi wspierających proces aktywizacji oraz rozwój kompetencji społecznych przydatnych m.in. na rynku pracy wśród polskiej młodzieży NEET i ich wdrożenie przez minimum 16 podmiotów działających na rzecz NEET na terytorium całego kraju

Zakończenie testowania

03 sierpień 2020

Szanowni Państwo,

Składamy serdecznie podziękowania Uczestnikom, którzy wzięli udział w testowania NEET Mentoringu grupowego i indywidualnego.

Każda cenna opinia, którą się z nami podzieliliście, zbliżyła nas do ulepszenia wypracowanych narzędzi.

Wasze sugestie pomogą w przygotowaniu raportu na temat narzędzi i rozwiązań, które docelowo mają pomóc młodzieży NEET

 

Testowanie

01 lipiec 2020

Szanowni Państwo,

W ramach prowadzonego zadania nr 2 w dniach

9.07.2020 r. w godzinach 8:00 - 16:00

14.07.2020 r. w godzinach 8:00 - 16:00

20.07.2020 r. w godzinach 8:00 - 16:00

29.07.2020 r. w godzinach 8:00 - 16:00

odbędzie się testowanie platformy internetowej wypracowanej w ramach projektu „Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET”. Testowanie realizowane będzie w grupie osób w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą nie uczą się i nie pracują są osobami bezrobotnymi i biernymi zawodowo zamieszkujących województwo podkarpackie. Dla uczestników testowania platformy przewidziana jest gratyfikacja w kwocie 400 zł brutto.

 

Testowanie

29 maj 2020

Szanowni Państwo,

W ramach prowadzonego zadania nr 2 w dniach

3.06.2020 r. w godzinach 8:00 - 16:00

9.06.2020 r. w godzinach 8:00 - 16:00

17.06.2020 r. w godzinach 8:00 - 16:00

26.06.2020 r. w godzinach 8:00 - 16:00

odbędzie się testowanie platformy internetowej wypracowanej w ramach projektu „Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET”. Testowanie realizowane będzie w grupie osób w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą nie uczą się i nie pracują są osobami bezrobotnymi i biernymi zawodowo zamieszkujących województwo podkarpackie. Dla uczestników testowania platformy przewidziana jest gratyfikacja w kwocie 400 zł brutto.

 

Partner krajowy

19 maj 2020

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z naszym drugim partnerem, który realizuje wraz z Firmą BD Center sp. z o.o. projekt na terenie naszego kraju.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – publiczna uczelnia pedagogiczna w Krakowie. Jest kontynuacją utworzonej 11 maja 1946 Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, która rozpoczęła działalność 25 października 1946.

W 1954 roku uczelnia uzyskała status szkoły wyższej, w której studia trwały 4 lata, a absolwenci zdobywali pełne wykształcenie wyższe i dyplom magistra. Przemiany polityczne roku 1956 sprawiły, że Uczelnia otrzymała znaczną autonomię i po raz pierwszy dokonano wyboru rektora, dotychczas mianowanego. Został nim prof. dr Wincenty Danek. Pod jego kierownictwem nastąpił rozwój Wyższej Szkoły Pedagogicznej, który sprawił, że w środowisku oświatowym zyskała powszechnie opinię Uczelni przygotowującej wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli. Począwszy od roku akademickiego 1958/1959 studia przedłużono do 5 lat.

W 1959 uczelnia otrzymała prawa nadawania stopnia naukowego doktora (literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia, filozofia, nauki o polityce, biologia, geografia, matematyka, pedagogika, sztuki piękne, fizyka), a w 1967 roku prawo przeprowadzania przewodów habilitacyjnych (literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia, biologia).

W 1973 Wyższa Szkoła Pedagogiczna otrzymała imię Komisji Edukacji Narodowej.

Rok 1989 rozpoczął okres przeobrażeń ustrojowych i społecznych, stawiając przed środowiskiem akademickim nowe zadania, polegające na wypracowaniu modelu kształcenia i funkcjonowania w warunkach pełnej samodzielności i samorządności.

1 października 1999 roku weszła w życie ustawa o nadaniu uczelni nazwy Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, natomiast 20 listopada 2008 roku weszła w życie kolejna ustawa, tym razem nadając Uczelni nazwę Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

 

ukp ukp2