wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem projektu jest wytworzenie a następnie przetestowanie, modyfikacja w ponadnarodowym konsorcjum publiczno - prywatnym nowych narzędzi wspierających proces aktywizacji oraz rozwój kompetencji społecznych przydatnych m.in. na rynku pracy wśród polskiej młodzieży NEET i ich wdrożenie przez minimum 16 podmiotów działających na rzecz NEET na terytorium całego kraju

Partnerzy

Lider Partnerstwa

bdcBD Center sp. z o. o. jest profesjonalną, niezależną i dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - badawczą, funkcjonującą na rynku od 2001 roku. Działając na rzecz komercjalizacji, transferu wiedzy i technologii ze świata nauki do świata biznesu, BD Center specjalizuje się w realizacji badań społecznych, szkoleniach, projektach krajowych i międzynarodowych z zakresu polityki społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości. BD Center świadczy także pełen zakres usług analitycznych i konsultacyjnych. Naszymi Klientami są instytucje działające w rozmaitych branżach i sferach życia publicznego: przedsiębiorstwa, jednostki administracji państwowej i samorządowej oraz organizacje pozarządowe. Dysponujemy zgranym i kreatywnym zespołem o znaczącym dorobku naukowym i bogatym doświadczeniu praktycznym. Posiadamy wysoce merytoryczną kadrę badawczą i analityczną  a fundament naszej działalności stanowią zasady Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Ciągły rozwój firmy pozwala na indywidualne i dokładne dopasowanie naszej oferty do Państwa wymogów i oczekiwań, gwarantując przy tym najwyższą jakość świadczonych usług.

Więcej informacji o firmie na stronie www.bdcenter.pl

 

Partner Krajowy

upUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej – państwowa uczelnia pedagogiczna w Krakowie. Jest kontynuacją utworzonej 11 maja 1946 Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, która rozpoczęła działalność 25 października 1946. Uznany za najlepszą wyższą uczelnię pedagogiczną w Polsce kształci głównie młodzież do 30 roku życia.

 

 

 

Partner Ponadnarodowy

xamkFinlandia Południowo - Wschodnia -  Uniwersytet Nauk Stosowanych (XAMK). Jest nazwą nowego uniwersytetu nauk stosowanych, XAMK to innowacyjna uczelnia wyższa, kierowana ideą nieograniczonego kształcenia ustawicznego i studiów. Pasja do nauki nie jest związana z czasem, miejscem lub metodą - jest to sposób patrzenia na świat. Uczelnia proponuje dobrobyt i zrównoważony rozwój poprzez globalne sieci tworząc nowe rozwiązania cyfrowe. Celem strategicznym ma być jednym z pięciu najlepszych uniwersytetów nauk stosowanych w Finlandii w zakresie satysfakcji studentów, organizacji studiów i wskaźników zatrudnienia absolwentów. Jednym z ważniejszych celów Uczelnia ma być największym fińskim uniwersytetem nauk stosowanych w zakresie działalności RDI i kształcenia prowadzonego za pośrednictwem Open University of Applied Sciences. Nowy uniwersytet nauk stosowanych chce być silnym i odpowiedzialnym partnerem, który w pełni wykorzystuje jego położenie geograficzne.