wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem projektu jest wytworzenie a następnie przetestowanie, modyfikacja w ponadnarodowym konsorcjum publiczno - prywatnym nowych narzędzi wspierających proces aktywizacji oraz rozwój kompetencji społecznych przydatnych m.in. na rynku pracy wśród polskiej młodzieży NEET i ich wdrożenie przez minimum 16 podmiotów działających na rzecz NEET na terytorium całego kraju

O projekcie

Pełna nazwa projektu:

Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET

Program:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Numer i nazwa Priorytetu:

IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Numer i nazwa Działania:

4.3 Współpraca ponadnarodowa

Instytucja Pośrednicząca:

Centrum Projektów Europejskich w Warszawie

Realizator:                                                                                                                                                                                   

BD Center sp. z o.o. - Lider

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - Partner Krajowy

Kakkois - Suomen Ammattikorkeakoulu – Partner Ponadnarodowy

  

Główny cel projektu:

Wytworzenie a nastepnie przetestowanie, modyfikacja w ponadnarodowym konsorcjum publiczno - prywatntm nowych narzędzi wspierających proces aktywizacji oraz rozwój kompetencji społecznych przydatnych m.in. na rynku pracy wśród polskiej młodzieży NEET i ich wdrożenie przez minimum 16 podmiotów działających na rzecz NEET na terytorium całego kraju.

Grupa docelowa:

  • 60 osób NEET w wieku 15-29 lat, nie uczestniczące w kształceniu, szkoleniu i nie pracujące  minimum 4 tygodnie przed przystapieniem do projektu, zamieszkujące województwo podkarpackie;
  • 70 osób w wieku 18+ działające z młodzieżą, w tym  NEET w różnych podmiotach, w tym potencjali NEET Mentorzy, którzy w działaniach na rzecz młodzieży NEET będą mogli skorzystać z produktów, zamieszkujące obszar Polski;
  • 16 podmiotów prywatnych/niepublicznych/publicznych, różnej wielkości i formy prawnej, które wdrożą do praktyki codziennego funkcjonowania rozwiązań wypracowanych w projekcie poprzez podjęcie decyzji odpowiedniego organu. Siedziba w Polsce.

Etapy realizacji projektu:

  • przygotowanie rozwiązania we współpracy z Partnerem Ponadnarodowym
  • testowanie wypracowanego rozwiązania w grupie docelowej
  • analiza efektów testowania rozwiązania z uwzględnieniem opinii eksperta merytorycznego i partnera ponadnarodowego
  • opracowanie ostatecznej wersji produktów gotowych do wdrożenia z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzenie analiz ze wsparciem partnera ponadnarodowego
  • działania związane z wdrożeniem rozwiązania do praktyki z udziałem partnera ponadnarodowego
  • wpracowanie rekomendacji dla instytucji użytkujących w celu zapewnienia skutków trwałości stosowania rozwiązania wypracowanego w projekcie

Główne produkty projektu:

W ramach projektu we współpracy z partneren ponadnarodowym z Finlandii powstanie pierwsza w Polsce platforma dotyczaca NEET mentoringu, na której umieści się cyfrowe produkty projektu tj. 3 moduły e- learningowe nt. NEET mentorów, dla NEET mentorów, model prowadzenia NEET mentoringu opartego na rozwiązaniach fińskich oraz narzędzie diagnostyczne dla NEET badające ich kompetencje społeczne