wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem projektu jest wytworzenie a następnie przetestowanie, modyfikacja w ponadnarodowym konsorcjum publiczno - prywatnym nowych narzędzi wspierających proces aktywizacji oraz rozwój kompetencji społecznych przydatnych m.in. na rynku pracy wśród polskiej młodzieży NEET i ich wdrożenie przez minimum 16 podmiotów działających na rzecz NEET na terytorium całego kraju

Dokumenty do pobrania

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Badanie FOCUSOWE z Uzytkownikami wieku 18+,osoby działającymi z młodzieżą ,w tym NEET.

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji

Oświadczenie osoby pracującej z młodzieżą

 

Umowa uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

Oświadczenie uczestnika projektu

 

Testowanie platformy internetowej z Odbiorcami docelowymi w wieku 15-29 lat nie uczestniczące w kształceniu, szkoleniu i nie pracujące, os. bezrobotne lub bierne zawodowo, minimum 4 tygodnie przed przystąpieniem do projektu, zamieszkują województwo podkarpackie

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji

Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej