wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem projektu jest wytworzenie a następnie przetestowanie, modyfikacja w ponadnarodowym konsorcjum publiczno - prywatnym nowych narzędzi wspierających proces aktywizacji oraz rozwój kompetencji społecznych przydatnych m.in. na rynku pracy wśród polskiej młodzieży NEET i ich wdrożenie przez minimum 16 podmiotów działających na rzecz NEET na terytorium całego kraju

Wesołych Świąt Wielkanocnych

31 marzec 2021

nowa 2

 

Zapytanie ofertowe 1/4.3/BDC/2021 w ramach procedury rozeznania rynku

01 luty 2021

Szanowni Państwo,
BD Center Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, stosując zasadę rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zamówienia dotyczącego usługi trenerskiej na przeprowadzenie ogólnopolskich warsztatów wdrożeniowych w ramach projektu „Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  – Priorytet IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa, nr umowy o dofinansowanie projektu  UDA-POWR.04.03.00-00-0029/18-00 z dnia 18 grudnia 2018 r.

Dokonując wyboru wykonawcy Beneficjent stosuje zasadę jawności i przejrzystości oraz równego traktowania potencjalnych kontrahentów

zapytanie ofertowe

załączniki do zapytania

 

Merry Christmas

18 grudzień 2020

 

Wesołych Świąt

18 grudzień 2020